0
سکه شاهی ناصر الدین شاه قاجار
باسلام
تشخیص اصالت و ارزش گذاری سکه
سکه شاهی ناصر الدین شاه قاجار به تاریخ 1304 و قطر 17 میلی متر و وزن 670 تا 680 صوت
اقای باقرزاده شما درست گفتید من بیشتر که دقت کردم سال سکه 1301 هست