0
سکه 100 دینار 1326 محمد علی شاه
باسلام
سکه 100 دینار 1326 محمد علی شاه قاجار قطر 21 میلی متر هست
لطفا به من بگید اصالت داره و اگر داره چقدر ارزش دارد