0
سکه بریتانیا 1898
باسلام
ارزش این سکه چقدره؟
سال میلادی ک روش نوشته 1898 هست