0
سکه ۵۰ ریالی سال ۶۰
با سلام و احترام
میخواستم قیمت این دو سکه ۵۰ ریالی سال ۶۰ را بدانم.