0
اسکناس صدهزار تومانی ارور
باسلام
میخواستم بدونم صفر اول رقم قرمز چاپ شده ارور محسوب میشه