1
اصالت مدال نظامی
با سلام
لطفا در مورد اصالت و قیمت مدال نظامی اظهار نظر فرمایید