1
سکه ۱۰ شاهی رضا شاه
با سلام
لطف کنید اصالت سکه رضا شاه سال ۱۳۱۴ و ارزش خرید سکه و کیفیت سکه چه معیاری می باشد بنده را راهنمایی کنید
باتشکر