1
سکه های فلوس مسی
با سلام
سوالی از خدمت مدیریت محترم سایت سکه ها داشتم. با توجه به این که مجموعه محترم سایت با دقت و وسواس تمام، اطلاعات انواع سکه های ضرب شده و رایج در هر دوره را در سایت درج نموده اند، ولی چرا اطلاعات سکه های فلوس مسی را نیاورده اند؟ با توجه به این که این نوع سکه ها تنوع بسیار زیادی دارد، برای شناخت این نوع سکه ها، به کدامین منبع باید مراجعه نماییم؟
با تشکر