0
اصالت و ارزش سکه خارجی
سلام
لطفا بفرمایید این سکه خارجی ارزش و اصالت دارد
سپاسگزارم