0
مدال یادبود امام علی
سلام
لطفا بفرمایید این مدال یادبود امام علی ارزش و اصالت دارد
سپاسگزارم