0
سکه کمپانی هند شرقی
سلام
لطفا بفرمایید این سکه کمپانی هند شرقی ارزش و اصالت دارد لطفا در صورت امکان حدود قیمت رو بفرمایید
سپاسگزارم