0
ارزش و قیمت سکه خارجی
سلام
لطفا بفرمایید آیا سکه خارجی زیر ارزش دارد و درصورت امکان قیمت آن از توجه شما سپاسگزارم