0
سکه نمایشگاه expo 2000
سلام
لطفا بفرمایید آیا سکه نمایشگاه هانوفر آلمان زیر ارزش دارد و درصورت امکان قیمت آن را بفرمایید
از توجه شما سپاسگزارم