0
انواع محل ضرب
سلام میخواستم بدونم سکه های الیخانی تا قاجار ضرب کدام شهر ها کم یاب تر است
لطفا از زیاد تا کم بنویسید
یعنی از محل های ضرب زیاد تا کم