0
اصالت سکه دراخم الکساندر
سلام وقت همگی بخیر
آیا این سکه اصله؟
دراخم الکساندر بالاس سلوکی