0
سکه 200 تومنی ارور دار
سلام
خسته نباشید به نظر شما این سکه 200 تومنی ارور محسوب میشود؟
بنظر شما این برآمدگی ها ارور محسوب میشه
به‌نظر شما بزرگواران این برآمدگی ها ارور محسوب میشود