0
اسکناس 50ریالی
سلام لطفاً راهنمایی کنید چطوری متوجه شوم اسکناس 50ریالی شاهی محمد رضا شاه جعل نیست