0
قیمت سکه ضرب قسطنطنیه 1223
سلام
یک سکه ضرب قسطنطنیه ضرب ۱۲۲۳ بصورت ارثیه فامیلی به من رسیده است میخواهم قیمت ان را بدانم، جنس سکه ظاهرا از مفرق یا مس است