0
استعلام ارور اسکناس ۲۰۰۰۰ ریالی
با سلام
بنده ۲ عدد اسکناس ۲۰۰۰۰ ریالی دارم که طبق تصویر گوش امام کاملا بیرون است. آیا این اسکناس ها طبق تصویر، ارور دارند؟