0
سکه نقره
با سلام
ایا سکه من متعلق به کدام دوره میباشد و اگر میشه حتمان بگیر ضرب کجا است
با تشکر