0
دوره سکه قدیمی با قیمت
سلام
این سکه متعلق به کدوم دوره و قیمت تقریبیش چقدره؟