0
تعیین اصالت سکه قدیمی
با سلام
عزیزان کارشناس لطفا در خصوص اصالت و یا عدم اصالت این سکه راهنمایی بفرمایید و در صورت عدم اصالت توضیح مختصری از دلیل ذکر بفرمایید
با تشکر از شما بزرگواران