0
زمان و اصالت سکه چکشی نقره
باسلام
سکه نقره اصالت و زمانش رو لطفا تعیین کنید
باتشکر