0
اسکناس ۵ ریالی رضاشاه ارور
میخواستم بپرسم ارور تو این اسکناس یه ارور خیلی خاص و کمیاب هست یا نه ؟ و ارزش حدودی این کار چقدر میتونه باشه
منظورم از ارور چرخش در پشت اسکناس بود