0
اصالت اسکناس رضا شاه
با سلام خدمت اساتید گرامی
ایا این اسکناس رضا شاه اصالت دارد؟ با این کیفیت چقدر ارزش دارد؟
مچکرم از نظر جناب باقرزاده بقیه اساتید نظری ندارن؟