0
ارزش سکه یکهزار دیناری احمد شاه
سلام
من این رو میخواهم بخرم آیا به نظر شما این رو چند بخرم و آیا اصالت دارد