0
سکه چکشی
سلام
آیا میتوانید تاریخ ضرب سکه چکشی و اصالت را بفرمایید؟
باتشکر