0
ارور اسکناس 100 هزار تومانی
سلام من یک اسکناس 100 هزاری دارم که روی نخ آن باید نقشه ایران باشید ولی نیست واین آیا یک ارور محسوب می شود و چگونه و کجا باید بفروشم