0
سکه چکشی
باسلام
آیا این سکه های چکشی اصالت داره و مال چه دوره ای هست