0
سکه پنج ریالی
باسلام
سکه پنج ریالی زرد رنگ کوچک جمهوری اسلامی ارزش آن چقدر است؟