0
سکه بیست ریال پهلوی
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات

کیفیت و ارزش سکه های بیست ریال پهلوی زیر رو میفرمایید
آقای ضرابی نیا من فقط کیفیتشو خواستم کاری ب کمیاب یا فراوان بودنش نداشتم