0
سکه یکهزار دینار احمد قاجار
سلام
میخواستم قیمت سکه یکهزار دینار 1330 احمد شاه قاجار را بدانم؟