0
کارسناشی سکه ۱۷ گرمی صفوی
با سلام
میخواستم بدونم مال کدام شاه هنشاه صفوی و ایا اصالت دارد وزن سکه =۱۷