0
سکه ۵۰ ریالی
درود بر شما.سال خوبی داشته باشید
میخواستم بدونم که سکه ۵۰ ریالی سال ۱۳۶۱ که دور جمهوری باشه تقریبا ارزش مادیش چقدره؟
سکه های ۵۰ ریالی بازم سال ۶۱ که دور جمهوری نیست چی؟