0
اصالت سکه نقره
سلام خدمت شما عیدتان پیشاپیش مبارک باشه
می خواستم در مورد اصالت و دوره ی سکه ای که پیوست می کنم رو بدانم ممنون