0
سكه محمد على شاه
با سلام
لطفا كميت و قيمت اين سكه محمد علی شاه رو مشخص كنيد