0
سکه ۲۰۰۰ دیناری رضا شاه
باسلام
میخواستم بدونم قیمت این سکه ۲۰۰۰ دیناری رضا شاه چقدر است؟