0
فلوس قاجار
با سلام
لطفا كميت و اصالت اين سكه رو مشخص كنيد