0
اصالت و محل ضرب سکه چکشی
باسلام
ایا این سکه چکشی اصالت دارد و محل ضرب ان را میشه بگید