0
تعیین دوره سکه چکشی
با سلام خدمت اساتید گرامی
این سکه مربوط به چه دوره ای میباشد؟
ایا اصالت دارد؟