0
اصالت سکه و تاریخ ضرب سکه
سلام وعرض ادب
لطفا:
اصالت سکه
ضرب سکه
کدام سلسله
کدام پادشاه
جنس فلز سکه
را بفرمایید
تشکر از برنامه خوبتون