0
اسکناس 1 تومانی قاجاری
سلام
لطف میکنید اصالت و قیمت اسکناس 1 تومانی قاجاری فوق رو بفرمایید که در این کیفیت ارزش آن چقدر است
ممنون