0
قدمت سکه چکشی
باسلام
اصالت سکه و قدمت این سکه به چه دوره ای بر می گرده؟