0
محدوده قیمت سینی مسی قلم زنی
سلام
قیمت سینی های مسی رستورانی چقدر هستش تقریبا 1 تا دو کیلو وزن داره