0
اسکناس سالم قدیمی روسیه
باسلام
این اسکناس قدیمی دوره تزار روسیه مربوط به ۱۹۰۹ و سالم است
لطفا در مورد قیمت و ارزش آن راهنمایی بفرمایید