1
اصالت سکه 20 دلاری 1904
باسلان
یک سکه ۲۰ دلاری سال 1904 حدود 90 سال در خانواده ما میباشد خواستم ببینم ارزش کلکسیون داره