0
سکه 10 شاهی
با سلام
ارزش این سکه 10 شاهی چقدر است ؟