0
تعیین قدمت سکه چکشی
باسلام
لطفا بفرمایید این سکه مربوط به چه دوره ایست
از شما متشکرم