0
مدال آویزی تاجگذاری (سه رخ)
سلام
لطفا درمورد اصالت و ارزش سکه آویزی پهلوی سه رخ راهنمایی بفرمایید
سپاسگزارم