0
سنگ بیضی سیاه
سلام
سنگ بیضی شکل و سیاه آهنربای معمولی روی در یخچال رو کم جذب میکنه و قطب نما رو میچرخونه بسیار سخت ۴۱۰ گرم چگالی ۳.۳
لطفا در مورد اینکه چه سنگی هست و چقدر ارزش دارد راهنمایی بفرمایید